Sruby a krásné bydlení v souznění s přírodou

Bydlení ve srubu je spojeno s určitým životním stylem člověka, jeho vztahem k životu, životnímu prostředí, přírodě i vlastní životosprávě. Sruby a srubové domy nabízejí zdravé a příjemné přírodní prostředí, které na člověka působí velmi pozitivně. Svůj nezvratný podíl na celkovém vyznění stavby má především použité dřevo (smrk, jedle, jedle douglaska, borovice, modřín). Významnou vlastností použitého dřeva je vyvažování tepelné atmosféry i vlhkosti.

Vývoj cen nemovitostí

Během let 2006 – 2007 zaznamenaly ceny nemovitostí v České republice raketový nárůst. Příčin růstu byla celá řada, např. Pozitivní demografické faktory, levné a dostupné úvěry, ze kterých vyplýval i konkurenční boj hypotečních bank, růst příjmů a hospodářství i opožděná reakce nabídky na růst poptávky po bydlení.