dřevostavby www.srubynajihu.cz

Dřevěné stavby přetrvávají staletí a z hlediska životnosti jsou plně srovnatelné se stavbami z jiných materiálů. Samozřejmě záleží na kvalitě výstavby a péči, kterou stavbě věnujeme. O všechno, co nám má dobře sloužit, se musíme poctivě starat - na to bohužel mnohdy lidé zapomínají. A to i přesto, že moderní dřevěné stavby splňují přísné zákonné a normové požadavky na pevnost, stabilitu a životnost. Výstavba formou suché technologie, tedy realizace kompletní vrchní části dřevostavby (vše mimo základové desky), umožňuje racionální využití pracovní síly po celý rok. Výstavbu je tedy na rozdíl od klasických zděných staveb možné za příznivých klimatických podmínek realizovat v kterémkoliv ročním období. Šetří se tím tedy čas pro realizaci vašich záměrů, zkracuje doba výstavby, ale také doba, za kterou jsou již prostředky investora kryty obchodovatelným stavebním dílem (je možno stavbu velmi brzy zapsat na katastr a je čím ručit bankovnímu ústavu). Doba výstavby je u dřevostavby podstatně kratší než u staveb zděných. U dřevostavby rodinného domu na klíč je to 4 až 5 měsíců. Ihned po dostavbě a kolaudaci můžete bydlet. Pro dosažení stejného tepelného komfortu stačí v případě dřevostavby mnohem menší tloušťka stěny, než je tomu u zděného domu. Nezanedbatelná tloušťka tepelné izolace je totiž integrovaná přímo v konstrukci. Základová deska pro dřevostavbu je daleko jednodušší a tedy i levnější. Základy se betonují pouze pod obvodové stěny (nižší hmotnost domu). Dá se dokonce uvažovat i o montované prefabrikované základové desce (montáž vrchní stavby možná téměř ihned). Dřevostavby vytváří velmi příjemné a zdravé prostředí pro bydlení. Protože jsou dřevostavby jako stvořené pro nízkoenergetické a pasivní domy, dosahuje bydlení v dřevostavbě velmi nízkých provozních nákladů. Úprava dispozic místností dřevostavby díky použité technologii je velmi snadná a daleko méně náročná, než u zděných staveb.

Během let 2006 – 2007 zaznamenaly ceny nemovitostí v České republice raketový nárůst. Příčin růstu byla celá řada, např. Pozitivní demografické faktory, levné a dostupné úvěry, ze kterých vyplýval i konkurenční boj hypotečních bank, růst příjmů a hospodářství i opožděná reakce nabídky na růst poptávky po bydlení.

V polovině roku 2007 se situace na trhu nemovitostí obrátila a na domácnosti začala dopadat hrozící ekonomická krize, růst nezaměstnanosti a pokles příjmů. Poptávka se tak výrazně snížila a ovlivnila ceny nemovistostí.

V současnosti již není poptávka tak silná jako v letech 2002 – 2008, český trh s nemovitostmi se za poslední 4 roky výrazně změnil. Výjimku tvoří rodinné domy a pozemky, které si svou hodnotu ve většině případů uchovaly.

V období recese směřovala největší poptávka do segmentu menších bytů, proto se jejich hodnota snížila méně, než u velkých bytů kategorie 3+1 a více. Větší poptávka po menších bytech byla zapříčiněna strachem ze znehodnocení bytů s větším výměrem. Menší byty nesly nižší riziko při případném budoucím prodeji a návratnosti investic.

Největší míra poklesu cen nemovitostí byla v období let 2009 – 2010, v tomto období nebylo zároveň jednoduché získat financování ze stran hypotečních bank, tím se prudce zpomalil i realitní trh a u bytů silně poklesly ceny.

V období 2010 – 2011 už nebyl pokles cen bytů tak výrazný a zpomalení poklesu cen bytů může znamenat opětovný návrat k investování do vlastního bydlení.

Faktory, které nejčastěji ovlivňují cenu nemovitosti:

  1. Technický stav nemovistosti
  2. Atraktivita okolí
  3. Poschodí
  4. Poloha

„Ocenění je pro nás velkou motivací a potvrzením, že i u nás mohou vznikat projekty, které se svojí kvalitou řadí k absolutní světové špičce,“ uvedl ředitel a předseda představenstva developerské společnosti PSJ Invest Martin Jaroš.

Main Point Karlin získal již v minulém roce ocenění v rámci evropské realitní soutěže International Property Awards v Londýně pořádané ve spolupráci s Google, The New York Times a Bloomberg Television. Dále budova obsadila první místo v Best of Realty 2011 v kategorii Nová administrativní centra.