dřevostavby www.srubynajihu.cz

Dřevěné stavby přetrvávají staletí a z hlediska životnosti jsou plně srovnatelné se stavbami z jiných materiálů. Samozřejmě záleží na kvalitě výstavby a péči, kterou stavbě věnujeme. O všechno, co nám má dobře sloužit, se musíme poctivě starat – na to bohužel mnohdy lidé zapomínají. A to i přesto, že moderní dřevěné stavby splňují přísné zákonné a normové požadavky na pevnost, stabilitu a životnost. Výstavba formou suché technologie, tedy realizace kompletní vrchní části dřevostavby (vše mimo základové desky), umožňuje racionální využití pracovní síly po celý rok. Výstavbu je tedy na rozdíl od klasických zděných staveb možné za příznivých klimatických podmínek realizovat v kterémkoliv ročním období. Šetří se tím tedy čas pro realizaci vašich záměrů, zkracuje doba výstavby, ale také doba, za kterou jsou již prostředky investora kryty obchodovatelným stavebním dílem (je možno stavbu velmi brzy zapsat na katastr a je čím ručit bankovnímu ústavu). Doba výstavby je u dřevostavby podstatně kratší než u staveb zděných. U dřevostavby rodinného domu na klíč je to 4 až 5 měsíců. Ihned po dostavbě a kolaudaci můžete bydlet. Pro dosažení stejného tepelného komfortu stačí v případě dřevostavby mnohem menší tloušťka stěny, než je tomu u zděného domu. Nezanedbatelná tloušťka tepelné izolace je totiž integrovaná přímo v konstrukci. Základová deska pro dřevostavbu je daleko jednodušší a tedy i levnější. Základy se betonují pouze pod obvodové stěny (nižší hmotnost domu). Dá se dokonce uvažovat i o montované prefabrikované základové desce (montáž vrchní stavby možná téměř ihned). Dřevostavby vytváří velmi příjemné a zdravé prostředí pro bydlení. Protože jsou dřevostavby jako stvořené pro nízkoenergetické a pasivní domy, dosahuje bydlení v dřevostavbě velmi nízkých provozních nákladů. Úprava dispozic místností dřevostavby díky použité technologii je velmi snadná a daleko méně náročná, než u zděných staveb.

dřevostavby www.srubynajihu.cz
Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí je majetková daň, která byla zavedena zákonným opatřením Senátu č.340/2013 Sb., které je účinné od 1. 1. 2014. Daň z nabytí nemovitých věcí nahradila do té doby používanou daň z převodu nemovitostí.

Kauce při sjednávání nájmu bytu

Při sjednávání nájmu bytu se může stát, že pronajímatel požádá nájemce o složení určité peněžní částky pro případ úhrady budoucích nedoplatků na nájemném, službách nebo k pokrytí nájemcem způsobené škody. Zákon tuto peněžitou záruku nazývá jistotou, lidově se jí říká kauce.

Sruby a krásné bydlení v souznění s přírodou

Bydlení ve srubu je spojeno s určitým životním stylem člověka, jeho vztahem k životu, životnímu prostředí, přírodě i vlastní životosprávě. Sruby a srubové domy nabízejí zdravé a příjemné přírodní prostředí, které na člověka působí velmi pozitivně. Svůj nezvratný podíl na celkovém vyznění stavby má především použité dřevo (smrk, jedle, jedle douglaska, borovice, modřín). Významnou vlastností použitého dřeva je vyvažování tepelné atmosféry i vlhkosti.