Zvolte si typ nemovitosti

HOTEL HŮRKA

Přestavované vojensko lázeňsko-rekreační zařízen. (VLRZ) Hůrka se nachází na levém břehu Lipenské přehrady v městské části Hůrka - nádraží. Pozemky záměru jsou ze severní části lemované silnicí I/39 a prostorem vlakového nádraží., na západní straně navazuje na budovy (objekty bydlen. a rekreace), na jižní straně břehy přehradní nádrže Lipno a na východní hranici volnými břehovými pozemky.

Záměr Výstavby Hotelového komplexu tvoří demolice stávajícího objektu bývalého Vojenského rekreačně-lázeňského hotel Hůrka u Horní Plané a přístavba na moderní hotelový zařízen. Stávající budova bude demolována a vyprojektována moderní budova splňující nejmodernější technologické, ekologické a energetické trendy.

V současné době došlo je změně územního plánu a území Hotelu má dnes 100% zastavitelnost a povolené potřebné limity výšky budov.
Cílem záměru je především zvýšení standardu ubytování s důrazem na poskytnutí všech dostupných služeb, odpovídající 5 * hotelu přímo na břehu Největšího jezera v ČR.

Navrhovaný ubytovací a rekreační areál sestavá celkem z osmi vzájemně provázaných objektů a dvou objektů venkovních. Stávající objekty A-ubytovací, B – hospodářský, trafostanice, čistička odpadních vod byly postaveny na konci 80.let 20 stol., nově navrhované objekty B2 – vstupní hala, restaurace, technologie, zázemí pro wellness, B1-dostavba a nástavba nad hospodářským objektem, B,C – wellness + ubytovací 3.NP, parkovací dům doplňuj. Další služby rekreačního využití a spolu s dalšími souvisejícími objekty a venkovním bazénem.

Více o projektu v PDF souboru…