Zvolte si typ nemovitosti

Výstavba Apartmánového resortu s restaurací a wellneseem, Lipno nad Vltavou

Dovolujeme si Vám představit základní popis projektu společnosti Lipno Investment s.r.o. a to výstavby Apartmánových domů s restaurací a wellnessem.

Společnost Lipno Investment s.r.o., zakoupila pozemek, na kterém se nacházelo 36 rekreačních chat a byla založena pouze za účelem výstavby a provozu resortu. Tyto chaty jsou v současné době již odstraněny a došlo již k vykácení cca 220 vzrostlých stromů. Tím je pozemek při- praven ke zřízení staveniště. V současné době probíhá Územní řízení a následně bude podána žádost o vydání stavebního povolení. Společnost má již vybranou staveb- ní společnost, která má obrovské zkušenosti s typem to- hoto projektu a je ve velice dobré finanční kondici.

Výstavba resortu apartmánových domů s wellness a re- staurací je situována na jihozápadní svah v obci Lipno nad Vltavou. Jedná se o lokalitu nacházející se v severový- chodní části obce s exponovanými výhledy na Lipenské jezero. Podrobný výpis pozemků, na kterých bude reali- zována stavba bude dodán zvlášť. Samotné parcely se nachází na svažitém terénu, který je orientován na západ- ní stranu. Podél jižní hranice řešeného území se nachá- zí nízkopodlažní zástavba. Podél západní strany území vede místní komunikace oddělující řešené území od zá- stavby řadových domů. V severní straně řešeného území se vede místní komunikace, kterou navazuje lesní porost a zástavba dvou rodinných domů. V současné době se na pozemcích nachází rekreační chaty a objekty zajišťující provoz celého území které slouží pro rekreační ubytování (jedná se o budovu restaurace a správce rekreačního areálu a dále drobné stavby hospodářského zázemí). Tyto objekty budou v rámci přípravy území odstraněny. Dále jsou na pozemku vzrostlé stromy a náletové keře, které budou v rámci přípravy území vykáceny. Pozemky jsou dle platného územního plánu určeny pro stavby občanského vybavení s podmínkami P2 a PR3.

Fotogalerie projektu - Apartmánového resortu s restaurací a wellneseem